*

logic-seeking printer

A printer that analyzes line content and skips over blank spaces at high speeds.

máy in tìm kiếm logic
Máy in phân tích nội dung dòng và bỏ qua các khoảng trống với tốc độ cao.


Published:

PAGE TOP ↑