*

long card

In PCs, a full-length controller board that plugs into an expansion slot. Contrast with short card.

long card
Trong các PC, là một bản mạch điều khiển có chiều dài tối đa cắm vào một khe mở rộng. Trái với short card.


Published:

PAGE TOP ↑