*

long lines

In communications, circuits that are capable of handling transmissions over long distances.

long lines
Trong truyển thông, là các mạch có khả năng xử lý các quá trình truyền ở những khoảng cách dài.


Published:

PAGE TOP ↑