*

microchip

Same as chip.

Vi mạch
Tương tự như chip.


Published:

PAGE TOP ↑