*

microcircuit

A miniaturized, electronic circuit, such as is found on an integrated circuit. See chip and MCM.

Vi mạch điện
Một mạch điện được thu nhỏ chẳng hạn như mạch điện được tìm thấy trên một mạch tích hợp.Xem chipMCM.


Published:

PAGE TOP ↑