*

microcomputer

Same as personal computer.

Máy vi tính
Tương tự như personal computer.


Published:

PAGE TOP ↑