*

microprogram

Same as microcode.

Vi chương trình
Tương tự như microcode.


Published:

PAGE TOP ↑