*

microspacing

Positioning characters for printing by making very small horizontal and vertical movements. Many dot matrix printers and all laser printers have this ability.

Khoảng cách cực nhỏ
Việc định vị các ký tự để in bằng cách dịch chuyển các khoảng rất nhỏ theo chiều ngang và dọc. Nhiều máy in kim và tất cả máy in lazer có tính năng này.


Published:

PAGE TOP ↑