*

motherboard

The main printed circuit board in an electric device, which contains sockets that accept additional boards. In a personal computer, the motherboard contains the bus, CPU and coprocessor sockets, memory sockets, keyboard controller and supporting chips. Chips that control the video display, serial and parallel ports, mouse and disk drives may or may not be present on the motherboard. If not, they are independent controllers that are plugged into an expansion slot on the motherboard.

Bảng mạch chính
Bảng mạch in chính trong một thiết bị điện tử có chứa các ổ cắm chấp nhận các bảng mạch bổ sung. Trong một máy tính cá nhân, bảng mạch chính chứa bus, CPU, và các ổ cắm bộ nhớ và bộ điều khiển bàn phím và các mạch hỗ trợ. Các mạch điều khiển màn hình video, cổng nối tiếp và cổng song song, thiết bị chuột và các ổ đĩa có thể hoặc khống thể hiện diện trên bảng mạch chính. Nếu không, chúng là những bộ điều khiển độc lập được cài vào một khe mở rộng trên bảng mạch chính.


Published:

PAGE TOP ↑