*

mouse pad

A fabric covered rubber pad roughly 9″ square that provides a smooth surface for rolling a mouse.

Đệm chuột
Một đệm cao su được bọc vải có kích thước khoảng 9 inch vuông cung cấp một bề mặt nhẵn để cuộn chuột.


Published:

PAGE TOP ↑