*

multimedia upgrade kit

The hardware and software necessary to turn a standard PC into a multimedia PC, which includes the CD ROM drive, sound card and speakers.

Bộ nâng cấp đa phương tiện
Phần cứng và phần mềm cần thiết để biến một PC chuẩn thành một PC đa phương tiện có chứa ổ đĩa CD ROM , card âm thanh và loa.


Published:

PAGE TOP ↑