*

n-dimensional

Some number of dimensions.

n-dimensional

Một số các chiều hướng nào đó.


Published:

PAGE TOP ↑