*

National Television Standards Committee(NTSC)

A standards organization that governs standards for television broadcasting in the United States and most of Central and South America (but not Europe or Asia). NTSC television uses 525 line frames and displays full frames at 30 frames per second, employing two interlaced fields at about 60 frames per second to correspond to the U.S. alternating current frequency of 60 Hz. NTSC video connections employ standard RCA phonograph plugs and jacks. Television engineers joke that NTSC really stands for “Never Twice the Same Color”, because the NTSC standard provides poor color control. Most European and Asian countries use the PAL standard based on their 50Hz powerline frequencies.

Ủy ban các tiêu chuẩn truyền hình quốc gia(NTSC)

Một tổ chức quản lý các tiêu chuẩn vật lý đối với truyền hình quảng bá ở Mỹ và hầu hết các nước Trung và Nam Mỹ (nhưng không dùng ở Châu Âu và Châu Á). Truyền hình NTSC dụng mành 525 dòng và hiển thị đầy mành với tần số 30 mành mỗi giây, bằng phương pháp quét xen dòng 60 bàn mành mỗi giây để phú hợp với tần số xoay chiều ở Mỹ là 60 Hz. Các ghép nối video NTSC sử dụng các đầu cắm và jack cắm chuẩn RCA. Các kỹ sưvô tuyến truyền hình thường nói đùa rằng NTSC là viết tắt của “Never Twice The Same Color” (Cùng một màu không bao giờ lặp lại hai lần) vì khả năng kiểm soát màu của chuẩn NTSC rất kém. Hầu hết các nước Châu Âu và Châu Á đều dùng chuẩn PAL dựa trên cơ sở tần số điện của họ là 50Hz.


Published:

PAGE TOP ↑