*

nearletter quality(NLQ)

A dotmatrix printing mode that prints typewriter quality characters. As a result, printers using this mode print slower than other dotmatrix printers.

chất lượng như chữ thật(NLQ)

Một chế độ in theo ma trận các chấm có thể in hầu hết các ký tự với chất lượng tốt như máy đánh chữ. In theo chế độ này sẽ chậm hơn so với các chế độ in khác.


Published:

PAGE TOP ↑