*

network accounting

The reporting of network usage. It gathers details about user activity including the number of logons and resources used (disk accesses and space used, CPU time, etc.).

Kế toán mạng Việc báo cáo sử dụng mạng. Nó thu thập các chi tiết về hoạt động người sử dụng bao gồm các cách mở máy, các tài nguyên được sử dụng (các truy nhập đĩa và không gian được dùng, thời gian CPU v.v.v).


Published:

PAGE TOP ↑