*

network printer

In a local area network, a printer made available to you through the network, as distinguished from a local printer (a printer connected directly to the workstation you’re using).

máy in của mạng Trong mạng cục bộ, đây là máy in lắp sẵn để dùng cho bạn nhưng phải thông qua mạng, khác với máy in đĩa phương (máy in được nối với trạm làm việc mà bạn đang sử dụng).


Published:

PAGE TOP ↑