*

nickel hydride

A rechargeable battery technology that provides more charge per pound than lead acid cadmium, and but less than zinc air. It does not suffer from the nickel cadmium memory effect. It uses nickel and metal hydride plates with potassium hydroxide as the electrolyte. See lead acid,nickel cadmium, and zinc air.

nickel hydride Một kỹ thuật ắc quy nạp lại có chức năng cung cấp nhiều điện năng hơn trên mỗi pound so với axít chì và nickel cadmium nhưng kém zinc air. Nó không chịu đựng được hiện ứng bộ nhớ nickel cadmium. No sử dụng nickel và các bản hydride kim loại có potassium by hydroxide như là chất điện phân. Xem lead acid, nickel cadmium và zinc air.


Published:

PAGE TOP ↑