*

non-impact printer

A printer that prints without banging a ribbon onto paper, such as a thermal or link jet printer.

non-impact printer Một máy in có thể in mà in mà không gõ một ribbon lên trên giấy, chẳng hạn như máy in nhiệt hoặc máy in phun mục.


Published:

PAGE TOP ↑