*

non trivial

A favorite word used among programmers for any task that isn’t simple.

Không thường Một từ được ưa chuộng sử dụng trong số các lập trình viên để ám chỉ bất kỳ tác vụ không đơn giản nào.


Published:

PAGE TOP ↑