*

numerical aperture

The amount of light that can be coupled to an optical fiber. The greater the aperture, the easier it is to connect the light source to the fiber.

Khẩu độ bằng số Số lượng ánh sáng có thể được liên kết với một sợi quang. Khẩu độ càng lớn, việc nối kết nguồn sáng với sợi càng dễ dàng hơn.


Published:

PAGE TOP ↑