*

Oe,Oersted

Pronounced “ersted”, the measurement of magnetic resistance. The higher the Oe, the more current required to magnetize it.

Oe,Oersted Được phát âm là “ersted”, sự đo các trở kháng từ tính. Oe càng cao hơn, thì dòng điện cần cho từ hóa càng nhiều.


Published:

PAGE TOP ↑