*

OpenVMS

A later version of the VMS operating system from Digital that runs on VAX and Alpha systems.

VMS mở Một phiên bản sau này của hệ điều hành VMS từ kỹ thuật số chạy trên các hệ thống VAX và Alpha.


Published:

PAGE TOP ↑