*

optoelectronics

Merging light and electronics technologies, such as in optical fiber communications systems.

Quang điện tử Sự hòa nhập các kỹ thuật điện và ánh sáng chẳng hạn như trong các hệ thống truyền thông sợi quang.


Published:

PAGE TOP ↑