*

overstrike

(1)To type over an existing character.

(2)A character with a line through it.

overstrike
(1)Tạo kiểu chữ trên một ký tự hiện hữu.

(2)Một ký tự có một dòng xuyên qua nó.


Published:

PAGE TOP ↑