*

PATHWORKS

A network operating system from Digital lets a VAX minicomputer function as a server for DOS, Windows, Windows NT, OS/2 and Macintosh clients. DECent, TCP/IP, Apple Talk and NetWare protocols are supported.

PATHWORKS
Một hệ điều hành mạng từ Digital mà cho phép một máy tính nhỏ VAX thực hiện chức năng như là một server cho DOS Windows, Windows NT, các khách OS/2 và Macintosh. Các giao thức DECent, TCP/IP, Apple Talk và NetWare được hỗ trợ.


Published:

PAGE TOP ↑