*

PDIP(Plastic DIP)

A common type of DIP made of plastic.

PDIP(Plastic DIP) Một DIP thông thường được làm bằng nhựa.


Published:

PAGE TOP ↑