*

phosphor

A rare earth material used to coat the inside face of a CRT. When struck by an electron beam, the phosphor emits a visible light for a few milliseconds. In color displays, red, green, and blue phosphor dots are grouped as a cluster.

phosphor Một vật liệu hiếm thấy từ trái đất được sử dụng để bao phủ bề mặt trong của một CRT.
Khi bị chạm phải bởi một tia điện, phosphor phát ra một ánh sáng hiển thị khoảng một vài milliseconds. Trong các hiển thị màu, các điểm phosphor màu đỏ, xanh lá cây, và xanh da trời được phân nhóm như là một cụm.


Published:

PAGE TOP ↑