*

platform independence

The capability of a local area network to connect computers made by different makers, such as connecting an IBM PC compatible computer with a Macintosh computer.

Không phư thuộc nền Khả năng của một mạng cục bộ có thể ghép nối với các máy tính do các hãng khác nhau chế tạo, ví dụ nôi máy tính tương thích IBM PC với máy tính Macintosh.


Published:

PAGE TOP ↑