*

pocket computer

A handheld, calculatorsized computer that runs on batteries. It can be plugged into a personal computer for data transfer.

Máy vi tính bỏ túi Một máy vi tính xách tay có kính thước giống máy tính chạy trên các ắc quy. Nó có thể được cắm vào một máy tính cá nhân cho việc truyền dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑