*

PowerPC

A family of CPU chips designed by Apple, IBM and Motorola, introduced in 1993. Both IBM and Motorola offer the chips for sale, but IBM owns the architecture. The PowerPC is designed to span a range of computing devices from handheld machines to supercomputers. To date, PowerPC chips have been used as the CPUs in Apple’s PowerMacs, IBM’s RS/6000 and AS/400 models as well as in embedded systems. IBM originally offered the PowerPC as a standalone AIX or Windows NT machine, but has since dropped these models.

PowerPC Một gia đình của chip CPU được thiết kế bởi Apple, IBM và Motorola, được giới thiệu vào năm 1993. Cả hai IBM và Motorola đưa ra giá bán các chip nhưng IBM sở hữu cấu trúc này. PowerPC được thiết kế để mở rộng một dãy các thiết bị tính toán từ các máy xách tay đến các máy cao cấp. Cho đến ngày nay, các chip PowerPC đã được sử dụng như là các CPU trong PowerMac của Apple, RS/6000 của IBM và các mô hình AS/400 cũng như trong các hệ thống được cài đặt. IBM đầu tiên cung cấp PowerPC với tư cách là một AIX độc lập hoặc một máy Windows NT, tuy nhiên, từ lúc đó đến giờ nó đã bỏ quên các mô hình này.


Published:

PAGE TOP ↑