*

printer cable

A wire that connects a printer to a computer. On a PC, the cable has a 25pin DB25 male connector for the computer and a 36pin Centronics male connector for the printer.

Cáp in Một dây có chức năng liên kết máy in với máy tính. Trên một PC, cáp có một bộ nối kết không lỗ cắm 25pin DB25 dùng cho máy tính và bộ nối kết không ổ cắm 36pin Centronics dùng cho máy in.


Published:

PAGE TOP ↑