*

printer

A device that converts computer output into printed images. The most common types of printers are ink jet, dot matrix and laser printers.

Máy in Một thiết bị có chức năng chuyển đầu ra máy tính thành các hình ảnh được in. Các loại máy in phổ biến nhất là máy in phun mực, máy in ma trận điểm và máy in laze.


Published:

PAGE TOP ↑