*

RS-232(Recommneded Standard-232)

A TIA/EIA standard for serial transmission between computers and peripheral devices (modem, mouse, etc.). It uses a 25-pin DB-25 or 9-pin DB-9 connector. Its normal cable limitation of 50 feet with high quality cable.

RS-232(Recommneded Standard-232)
Một tiêu chuẩn TIA/EIA sử dụng cho việc truyền nối tiếp giữa các máy tính và các thiết bị ngoại vị, modem chuột, …). Nó sử dụng bộ nối kết DB-9 9-pin hoặc DB-25 pin. Giới hạn cáp thông thường của nó là 50 feet có thể được mở rộng sang vài trăm feet với các chất lượng cao.


Published:

PAGE TOP ↑