*

source

The source of current in a MOS transistor. Same as emitter in a bipolar transistor.

nguồn
Nguồn của dòng điện trọng một transistor MOS. Tương tự như cực emitter trong một transistor lưỡng cực.


Published:

PAGE TOP ↑